zo 28 jul 2019  om 09:30
Voorganger: Ds. Annet Ravensberg
Dienst in Kerk Geervliet
Organist: Wim Haveman


Hierbij de liederen voor zondag 28 juli.

De liturgische kleur is groen.
We oefenen vooraf - lied 814.

Thema: ‘Vraag en er zal je gegeven worden’

Aanvangslied 215 : 2
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 215 : 4,7
Kyrië 301f
Glorialied 117a : 1,2

Eerste Schriftlezing - Genesis 18 vers 20-33
Lied 31 : 1,13

Tweede Schriftlezing : Lucas 11 vers 1-13
Lied 995

Overweging

Lied 756 : 1-6: 
1 allen, 2 mannen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 vrouwen, 6 allen.

Slotlied : 834
Na de zegen zingen we als beaming het maandlied - lied 814

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.

 

terug