BEHEER: BEHEER:
Een kerkelijke gemeente heeft ook een zakelijke kant. Ze heeft soms mensen in dienst. Vaak zijn er bezittingen in de vorm van geld, gebouwen, landerijen, orgels, enz. De PG Tweestromenland vormt hierop geen uitzondering. Voor het beheer daarvan, voor zover ze geen eigendom van de diaconie zijn, is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk.
lees meer ยป
 
Beleidsplan van 2017 tot 2021 Beleidsplan van 2017 tot 2021
Hier kunt u kennis nemen van het Beleidsplan, dit plan (opgemaakt door de kerkenraad) loopt van 30 juni 2017 tot 30 juni 2021 en het is versie 30.

Groet van Kerkenraad.
 
BANKGEGEVENS COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS: BANKGEGEVENS COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS:
Het College van Kerkrentmeesters heeft twee rekeningnummers. Beide t.n.v. Protestantse Gemeente Tweestromenland. Deze rekeningnummers zijn:
  • NL51INGB0002435451
  • NL43RABO0137221592
 
SAMENSTELLING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS: SAMENSTELLING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS:
Voor de samenstelling van het "College" van kerkrentmeesters zie bij samenstelling kerkenraad PG Tweestromenland
Heeft u een vraag voor het Collega van Kerkrentmeesters? Dat kan per mail. Het mailadres van het het college vindt u in de rubriek Contact.