JAARTHEMA - 2020 - "HET GOEDE LEVEN" JAARTHEMA - 2020 - "HET GOEDE LEVEN"
JAARTHEMA: HET GOEDE LEVEN
Geniet ervan! Word gelukkig! Het zijn aanmoedigingen die je regelmatig hoort.
Maar de vraag is wel of het zo werkt. Of je wel op bevel kunt genieten.
Dat je er zelf zomaar even voor kunt zorgen dat je gelukkig wordt.
Als ik kan genieten van een stuk appeltaart, als appeltaart mijn lievelingsgerecht is, dan wil dat nog niet zeggen dat ik alleen nog maar appeltaart wil eten. Dan zou ik daar heel snel op uitgekeken zijn.
Bij “het goede leven” denk je meteen aan allerlei dingen die het leven mooi, leuk, gezellig en fijn maken. En toch…. In de afgelopen maanden waren er heel veel zaken lastig, pijnlijk, moeizaam, vervelend, spannend, gevaarlijk, saai, en ga zo maar verder.
Maar het zou me verbazen als u nu niet een rijtje van mensen en zaken op zou kunnen noemen, waarvan u nu ineens nog beter dan - voor de - corona beseft hoe belangrijk ze voor u zijn: Contact met dierbaren.
Het zomaar aan kunnen raken. Gezond zijn. De betekenis van een gemeenschap, van mensen om je heen.
En als je elkaar niet in het echt kunt ontmoeten, wat een zegen dat het dan met andere middelen wel kan.
We weten allemaal dat onze dierbaren niet altijd aardig zijn, en soms wel eens een slechte bui hebben.
Dat we het niet altijd met iedereen uit een gemeenschap kunnen vinden. Maar ineens is het veel duidelijker hoe belangrijk mensen voor elkaar zijn.
Het gaat dus niet altijd om het ideale leven, terwijl het wel om het goede leven kan gaan.
Voor een gelovig mens heeft goed vaak met God te maken. Waar ziet u het goede, God, in uw leven?
Waar wordt u gelukkig van? Wat inspireert u? Ik hoop dat we daar het komende jaar met elkaar over in gesprek kunnen raken.
En dat dit jaar, ondanks corona, en met allerlei beperkingen, een goed jaar voor ons mag worden!
ds. Annet Ravensberg
 
JAARTHEMA 2020 JAARTHEMA 2020

Het jaarthema 2020 heeft de naam  "Het Goede Leven" meegekregen.

Wat maakt in deze tijd het Leven goed, wat geeft het leven zin?

Het zijn vragen waar we niet om heen kunnen, nu niet maar eerder ook niet! Is het onze gezondheid?
Natuurlijk was dat altijd al belangrijk, maar deze tijd maakt onze kwetsbaarheid nog zichtbaarder! Is het onze welvaart?
De werkelijkheid laat zien, dat welvaart ook zeer betrekkelijk maar ook zeer onstabiel is! Zijn het onze dagelijkse bezigheden?
Werk – werkzaamheden, school, het vrijwilligerswerk alles is anders, nu en ook nu is er niets zeker!
Het virus is veel omvattend, zodat we er allemaal op één of andere manier mee te maken krijgen!

Elke dag zien we de krant, horen het nieuws, dat maakt ons niet rustiger, meer het tegendeel.
Is het de zin van ons bestaan, dat dagelijks de onrust toeneemt, hoe ongenoegen wordt vertaald, hoe vertrouwen aan het wankelen wordt gebracht? Waar een goed gesprek opeens lastig blijkt!
Er zijn predikanten die het Jaarthema toelichten, met hun zicht op
“Het goede leven" en de zin van het bestaan, zij schreven o.a. deze woorden;
“Een goed leven in algemene zin is een leven met rust en evenwicht. Een goed leven in diepe zin is verbonden aan de relatie met God.
Dat is een leven met hoop en uitzicht.


Niet iedereen heeft zomaar een goed leven, er zijn mensen om ons heen die niet gezond of niet gelukkig kunnen zijn, we wensen hen dat zij hoop kunnen houden, uitzicht en steun mogen ontvangen van God en van de mensen om hun heen, dat zij met elkaar het licht kunnen delen in het soms donkere bestaan! Zet in deze stille tijd de deur van je hart op een kiertje en geef elkaar hoop op het goede van het leven! Het goede leven heeft te maken met oog hebben voor de kleine dingen, genieten van het dagelijkse, het gewone. En zo mogelijk tevreden zijn.”!
 
Lid van de Jaarthemacommissie, Tijnie van der Hoek.
 
JAARTHEMA 2019 JAARTHEMA 2019
           EEN GOED GESPREK,
Terwijl je je dagelijks leven leeft, heb je niet altijd in de gaten,
wat later diepe indruk blijkt te hebben gemaakt.
Je bent druk bezig met je leven, bijvoorbeeld met afstuderen.
Of je zoekt juist je draai, als ouder van een klein kind.
Je bent bezig je eerste stappen in je werkzame leven te zetten.
Of je beleeft je laatste werkzame week voor je pensioen.
En soms zie je dan pas achteraf,
dat dat een beslissende periode in je leven is geweest.
Een periode waarin belangrijke veranderingen zich aftekenden.
En pas later realiseer je je, welke gesprekken daarin van betekenis zijn geweest.
De goede raad van je vader.                        
De suggestie van een fijne docent.
Een ervaren moeder, die je wegwijst maakte.
 
Soms was het maar iets kleins.
Maar het is blijven haken,
en je hebt er iets aan gehad.
Was dat gesprek er niet geweest,
dan had je nog een poos lopen zoeken.
 
Wat is voor jou, voor u, een goed, belangrijk gesprek geweest?
 
We hopen in de loop van dit jaar,
op verschillende manieren met elkaar in gesprek te gaan.
We hopen kansen te scheppen,
om samen over het leven na te denken.
Elkaar te stimuleren en te inspireren