NIEUWSBRIEF Nr. 93 NIEUWSBRIEF Nr. 93
Protestantse Gemeente Tweestromenland
                                              
Geervliet, 14 januari 2022.                                           Nieuwsbrief nr. 93

Meditatie: Gebed voor de éénheid van de christenen
Al jarenlang en wereldwijd wordt in de komende week van het jaar de gebedsweek voor de eenheid van de christenen gehouden. Ook in onze gemeente besteden we hier aandacht aan, de oecumenische werkgroep bereid een gezamenlijke kerkdienst voor. Het thema is dit jaar: Licht in het duister. Het haakt aan bij de ster die de koningen boven Bethlehem zagen staan.
Bidden. Daar hoor je niet zo vaak over. Niet in de media. Het is niet zo zichtbaar aanwezig. Het gaat ook niet om de zichtbaarheid. Bidden is iets voor jezelf. Naar binnen gericht. Naar boven gericht. Het is een soort van adempauze. Het kan zijn als opademen. Naar boven laten komen wat er ligt op de bodem van je hart. De zorgen die je je maakt. De emoties die in je opborrelen, en waar je misschien nog niet van weten wilt. Je onmacht, je verlangen…. Zoals je bent mag je er zijn voor God. Zonder oordeel. Zonder ‘like’ . Zo ben je nu. En dit is wat je bezighoudt. God, dat u ons ziet. En hoort. En wellicht helpt. Bidden, het is geen verlanglijstje opsommen. Het wordt ook niet zomaar verhoord. Maar het kan je wel openen. Ruimte krijgen om nieuwe mogelijkheden
te zien.
Aan het begin van een nieuw jaar, opnieuw in lockdown, met nog geen direct uitzicht voor ons, en grote tegenstellingen in onze gemeenschappen, dorpen, landen en in de wereld, is dit misschien wel harder nodig dan ooit.


Ds. Annet Ravensberg


Het Klinkerfonds.
Vlak bij Zestienhoven zitten mensen, ver van hun huis en haard en zonder enige zekerheid, in detentie. Ze zitten daar opgesloten, niet vanwege een misdaad, maar omdat zij geen geldige papieren hebben. Zij zijn in afwachting van hun uitzetting. De Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam, bekend als het Klinkerfonds (omdat de vreemdeling op straat wordt gezet) bekommert zich om deze mensen. Zij zorgen voor het meest noodzakelijke zoals toiletartikelen, nieuw ondergoed, mogelijkheid om naar een advocaat te reizen of te kunnen bellen. Kunnen wij deze mensen via de bezoekgroep een beetje steunen? Dank u wel.
Voorbereidingsgroep oecumenische viering.
COLLECTEN


De collecte voor zondag 16 januari is bestemd voor het Klinkerfonds.
U kunt uw bedrag voor deze collecte storten op bankrekeningnummer:
NL46INGB 0008 3690 31 t.n.v. Diaconale Raad Tweestromenland, onder vermelding van Klinkerfonds.
Uw bedrag voor Kerk en Eredienst kunt u overmaken naar bankrekeningnummer:
NL51INGB 0002 4354 51 of NL43RABO 0137 2215 92 t.n.v. Protestantse Gemeente Tweestromenland.


 
terug