MUSICAL PAULUS MUSICAL PAULUS


VERVOLG NIEUWS ; De Musical Paulus.
 
Wij hopen dat u dit bericht in goede gezondheid ontvangt.
Het is al even geleden dat u iets van de stuurgroep heeft vernomen, maar hierbij sturen wij u een update betreffende de musical Paulus.
 
Afgelopen weken hebben de leden van de stuurgroep met elkaar van gedachten gewisseld over de voortgang van de musical.
De stuurgroep was het er snel over eens, dat de voorzichtig genoemde datum van het uitvoeringsweekend van 13, 14 en 15 nov a.s. niet haalbaar is vanwege de RIVM maatregelen, die nog steeds van kracht zijn.
Zowel voor de deelnemers als voor het publiek kunnen wij geen veilige omstandigheden garanderen.
Wij hebben het erover gehad of het verstandig is een nieuwe datum te prikken.
Gezien de nog steeds onzekere omstandigheden, m.b.t. het Corona virus, hebben wij moeten besluiten de musical tot nader order uit te stellen.
Zodra de omstandigheden veranderen zullen wij weer met elkaar in overleg gaan om te kijken of en wanneer de repetities op een veilige manier weer opgestart kunnen worden. Ook zullen we dan een nieuwe datum vaststellen voor het uitvoeringsweekend.
 
Wij vonden het een moeilijk, maar wel verstandig besluit.
Wij hopen op uw begrip en we kunnen u verzekeren: van uitstel komt geen afstel!
 
Zorg goed voor uzelf en voor elkaar!
 
Stuurgroep Musical Tweestromenland
Namens de stuurgroep, Bouwen Mooldijk
terug