KERKORDE OVER (OUDERLING) KERKRENTMEESTERS:

Het beheer van gelden en goederen (niet van diaconale aard)  in een gemeente is toevertouwd aan kerkrentmeesters. 

In artikel V lid 3 van de Kerkorde PKN lezen we over de taken van de (ouderling) kerkrentmeester:
  • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet diaconale aard;
Een aantal van deze kerkrentmeesters is ook ouderling en maakt daardoor deel uit van de kerkenraad. Zo wordt bereikt dat het beheer van bezittingen en vermogen is vertegenwoordigd binnen de kerkenraad. Niet alle leden van het College van Kerkrentmeesters is ook ambtsdrager. Zij zijn alleen kerkrentmeester en maken daardoor geen deel uit van de kerkenraad.
terug