KERKORDE OVER (OUDERLING) KERKRENTMEESTERS:

Het beheer van gelden en goederen (niet van diaconale aard)  in een gemeente is toevertouwd aan kerkrentmeesters. 

In artikel V lid 3 van de Kerkorde PKN lezen we over de taken van de (ouderling) kerkrentmeester:
  • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet diaconale aard;
Een aantal van deze kerkrentmeesters is ook ouderling en maakt daardoor deel uit van de kerkenraad. Zo wordt bereikt dat het beheer van bezittingen en vermogen is vertegenwoordigd binnen de kerkenraad. Niet alle leden van het College van Kerkrentmeesters is ook ambtsdrager. Zij zijn alleen kerkrentmeester en maken daardoor geen deel uit van de kerkenraad.
terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Zwartewaal

zo 10 dec 2023 om 10.00 2e advent

Opvragen uitgebreide orde van dienst

Een uitgebreide digitale liturgie kunt u opvragen via webmaster@pgtweestromenland.nl.

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 2-12-2023
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.