Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de bij de gemeente dienstdoende predikant, de ouderlingen, de diakenen en de ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad vormt het bestuur van de gemeente. Ze vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

De kerkenraad op zijn beurt heeft een "dagelijks bestuur", het moderamen genaamd. Het moderamen wordt gevormd door de voorzitter, de scriba (secretaris), de predikant en de voorzitters van de colleges.

Moderamen kerkenraad:
Voorzitter kerkenraad:             Nanda van Loo (ouderling)
Scriba:                                     Ariana de Bruin (ouderling)

Predikant:            vacant

Leden:
Wim du Clou (ouderling-kerkrentmeester)
Sjanie Vingerling (diaken)
Ellen Montenij (ouderling)

Wanneer u een mail aan de kerkenraad wilt zenden, kunt u contact opnemen met de Scriba.


Ouderlingen:
Ellen Montenij, Ariana de Bruin, Nanda van Loo, Karin Heijlema en Theo van den Berg.

Meer informatie over het werk van de ouderlingen vindt u op onze pagina over het Pastoraat.


Ouderling-Kerkrentmeesters:
Leen Moerman, Wim du Clou.
Als niet-ambtsdragers ondersteunen:
Cees Oerlemans, Christiaan van der Ven (voorzitter), Inge Verschoor (secretaris)Kees Haak (penningmeester) en
Klaas van Koppen (2e penningmeester), de ouderling-kerkrentmeesters.

Meer informatie over het werk van kerkrentmeesters vindt u op onze pagina over het Beheer van PG Tweestromenland.


Diakenen:
Sjanie Vingerling (voorzitter + lid moderamen), Cora du Clou, Emma van der Schalk, Elza Koudijzer (secretaris) en Jaap Meijboom.
Als niet-ambtsdragers onderteunt Maaike van der Wulp (penningmeester) de diaconie. 

Meer informatie over het werk van de diakenen vindt u op onze pagina over het Diaconaat.
terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Zwartewaal

zo 10 dec 2023 om 10.00 2e advent

Opvragen uitgebreide orde van dienst

Een uitgebreide digitale liturgie kunt u opvragen via webmaster@pgtweestromenland.nl.

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 2-12-2023
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.