JAARTHEMA - 2021 : JAARTHEMA - 2021 :
(Hiernaast de eerste foto van de boom op zondag 05-09-2021 )

Na weer een bijzonder jaar, waarin we elkaar lange tijdnauwelijks konden ontmoeten nadert er een nieuwestartzondag.

De jaarthemacommissie heeft voor dit jaar het thema :
BOMEN en/over GELOOF” bedacht.
Het is een thema waarmee je verschillende kanten op kunt denken. Ten eerste: bomen en geloof. Als tweede: bomen over geloof: Spreken over geloof.
In de bijbel komen als je op zoek gaat veel verhalen voor waarin een boom een hoofdrol of op zijn minst een cruciale rol speelt. Wat zou Zacheüs zijn zonder de boom waar hij in klom?
Hoe zou het met Adam en Eva zijn gegaan, als daar niet die boom in het paradijs had gestaan….? Welke verhalen kunt u zelf bedenken?  In het komend jaar willen we een aantal van die verhalen onder de loep nemen, en inderdaad, daar ook met elkaar over doorpraten.                                                                         
Als kerkelijke gemeenschap hebben we een tamelijk kaal jaar achter de rug.

En nog steeds kunnen we niet alles doen zoals we het deden of zouden willen doen. Maar we zijn een gemeenschap, en we hopen dat we ook een levende gemeenschap zijn.

Om dat te laten zien hebben we voor de startzondag uw hulp nodig.
Voelde het het laatste jaar eigenlijk alsof we als gemeenschap maar een kale boom waren, nu willen we nog een keer zichtbaar maken dat we met elkaar verbonden zijn, en dat we leven.
In de kerk was de afgelopen zondagen al een kale boom te zien.
Aan u de vraag     -     of u als lid van deze gemeenschap een blad voor deze boom wilt maken.
(Als u op bovenstaande link klikt, krijgt u een voorbeeld BOOMBLAD, dat u eventueel kunt gebruiken)

Spreek vooral uw creativiteit aan. U mag figuurzagen, borduren, schilderen of wat dan ook.
Of gewoon geschreven. Zo groot of klein als u passend vindt, met een mooie kleur.
Maak er iets fantastisch van en dan hopelijk ook van het komende jaar.
ds. Annet Ravensberg
terug