JAARTHEMA 2020 JAARTHEMA 2020

Het jaarthema 2020 heeft de naam  "Het Goede Leven" meegekregen.

Wat maakt in deze tijd het Leven goed, wat geeft het leven zin?

Het zijn vragen waar we niet om heen kunnen, nu niet maar eerder ook niet! Is het onze gezondheid?
Natuurlijk was dat altijd al belangrijk, maar deze tijd maakt onze kwetsbaarheid nog zichtbaarder! Is het onze welvaart?
De werkelijkheid laat zien, dat welvaart ook zeer betrekkelijk maar ook zeer onstabiel is! Zijn het onze dagelijkse bezigheden?
Werk – werkzaamheden, school, het vrijwilligerswerk alles is anders, nu en ook nu is er niets zeker!
Het virus is veel omvattend, zodat we er allemaal op één of andere manier mee te maken krijgen!

Elke dag zien we de krant, horen het nieuws, dat maakt ons niet rustiger, meer het tegendeel.
Is het de zin van ons bestaan, dat dagelijks de onrust toeneemt, hoe ongenoegen wordt vertaald, hoe vertrouwen aan het wankelen wordt gebracht? Waar een goed gesprek opeens lastig blijkt!
Er zijn predikanten die het Jaarthema toelichten, met hun zicht op
“Het goede leven" en de zin van het bestaan, zij schreven o.a. deze woorden;
“Een goed leven in algemene zin is een leven met rust en evenwicht. Een goed leven in diepe zin is verbonden aan de relatie met God.
Dat is een leven met hoop en uitzicht.


Niet iedereen heeft zomaar een goed leven, er zijn mensen om ons heen die niet gezond of niet gelukkig kunnen zijn, we wensen hen dat zij hoop kunnen houden, uitzicht en steun mogen ontvangen van God en van de mensen om hun heen, dat zij met elkaar het licht kunnen delen in het soms donkere bestaan! Zet in deze stille tijd de deur van je hart op een kiertje en geef elkaar hoop op het goede van het leven! Het goede leven heeft te maken met oog hebben voor de kleine dingen, genieten van het dagelijkse, het gewone. En zo mogelijk tevreden zijn.”!
 
Lid van de Jaarthemacommissie, Tijnie van der Hoek.
terug