Taizéviering - 19 juni 2022

Taizéviering
19 juni a.s. is er om 20.00 uur weer een regionale Taizéviering in het witte kerkje in Simonshaven.
Een uur van bijbellezen, bidden, samen zingen en stil zijn.

Natuurlijk is er ook nu weer gelegenheid om tijdens de viering een kaarsje aan te
steken.

Vanaf 19.20 uur worden de onbekende liederen éénstemmig geoefend, vanaf 19.45 uur zijn we stil.

Weet je welkom bij dit verstillende samenzijn!
terug