MEDITATIE Nr. 59 MEDITATIE Nr. 59

Protestantse Gemeente Tweestromenland
                                              
Geervliet Heenvliet Zwartewaal-Abbenbroek

Geervliet, 07 mei 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Meditatie nr 59
Beste mensen

Meditatie : Zoeken naar woorden….

Vroeger bij mijn opa aan tafel in een grote kring werd er hardop gebeden. Er klonk het Onze Vader.
En omdat wij dat ook thuis deden was dat gebed mij bekend. Zo bekend, dat ik er eigenlijk niet meer naar luisterde.
Of niet meer hoorde wat er werd gezegd.
Als puber vond ik het eigenlijk vrij zinloos. Zo’n gewoonte, waarbij je eigenlijk niet meer merkt of weet wat je doet.
Inmiddels heb ik ervaren dat het soms inderdaad een poosje langs je heen kan gaan. Totdat je ineens weer tegen zo’n zin aanstoot.
Bijvoorbeeld: “Geef ons heden ons dagelijks brood”. Door een nieuwe situatie kun je iets ouds zomaar opeens anders horen.
Als de maatschappij tot stilstand komt, allerlei mensen hun bedrijven moeten sluiten, dan is het dagelijkse brood ineens toch niet meer zo vanzelfsprekend bijvoorbeeld. Oude woorden kunnen vergeten raken, maar soms dus ook ineens weer nieuw gaan leven.

Soms kom je in een situatie terecht waarin je ineens geen woorden kunt vinden. De situatie is te nieuw, je weet niet wat je overkomt.
Of je wordt overspoeld door emoties, en weet daar nog niet meteen woorden aan te geven.
Je ontwikkelt jezelf, en moet nog uitvinden wie je nu precies bent, en wat je eigenlijk vindt.

Een ander uiterste is wanneer je woorden te over hebt, en eigenlijk zonder verder te luisteren alleen nog maar rondbazuint….
De ander heeft het verkeerd, en jij weet het allemaal beter.
In de samenleving en in de politiek en op social media worden er zo heel wat woorden gevonden, die niet eens bedoeld zijn om in gesprek te raken.

Niet alles is zomaar in woorden te vangen. Als het over geloven gaat, hebben we veel woorden, teksten, namen…. Maar wij kunnen God niet vangen. God kan ons overkomen.

Vandaag geef ik u een liedtekst mee, die het verdient om met rust en aandacht een paar keer gelezen te worden.
Even uit je eigen bubbel stappen, de stilte toelaten, wellicht iets van wat groter is dan wij zijn kunnen ervaren.
   
Ds. Annet Ravensberg
Lied 894
1. Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind,
    dan weet ik : Heer, Gij hoorde één stem – uw eigen kind.
    Uw adem wekt mijn leven, uw liefde kleurt mijn bloed ;
    mijn stilte is vergeven, mijn zwijgen keurt Gij goed.

2. Wanneer ik zoek naar zinnen en bid om een gebed,
    niet weet hoe te beginnen, niet spreek, in stil verzet,
    dan roep ik mij te binnen uw stem, o Christus – Gij,
    Gij zult eens overwinnen de tegenstem in mij.

3. Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in mij leeft
    maar zich niet uit laat leggen en zich niet open geeft,
    dan ben ik al gevonden voordat ik U niet vind;
    dan bidt met duizend monden de Geest, vol vuur en wind.

4. Wanneer ik zoek naar woorden is mij uw woord genoeg ;
    dat woord, dat wij eens hoorden, dat woord, dat mij al droeg,
    dat zal mij blijven dragen - mij maakt geen stilte bang;
    slechts dit wilt Gij mij vragen : dat ik naar U verlang.
André Troost
terug