BASISCATECHESE: BASISCATECHESE:

Voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisschool wordt de zogeheten basiscatechese gegeven, dat is een vorm van onderricht, waarbij de kinderen op een speelse manier kennis maken met de belangrijkste gebruiken en begrippen van het geloof en de kerk.
 
De catechese wordt gegeven door gemeenteleden. Ze vindt plaats in blokken van 4 weken. Wie twee jaren achtereenvolgens deelneemt, heeft een complete serie doorlopen. De kinderen worden persoonlijk uitgenodigd. Ook is er een ‘open uitnodiging’ via de nieuwsbrief van de Merulaschool.

Inlichtingen bij Karin Heijlema.

Aan het begin van dit nieuwe jaar 2019, start de basiscatechese weer. De kinderen uit groep 7 en 8 leren hier op een speelse creatieve manier over kerk en geloof. De kinderen ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Wanneer : 4 keer op woensdagavond
Datums   : (de exacte datums volgen z.s.m.)
Waar      : Oude Singel 27 Geervliet.
Hoe laat  : van 19.00 to 19.45 uur
Begeleiding: Ds. Annet Ravensberg.
Maar u kunt uw kind ook opgeven bij de predikant.

Ik zie uit naar onze ontmoetingen!
Ds. Annet Ravensberg

 
PROJECTCATECHESE: PROJECTCATECHESE:

De projectcatechese is bestemd voor kinderen van 12 – 15 jaar ( de onderbouw van de middelbare school).
In een aantal blokken per seizoen vinden er activiteiten en gesprekken plaats rond een aantal voor het leven en het geloof voor jongeren belangrijke thema’s.
De catecheseblokken worden afwisselend gegeven door verschillende gemeenteleden.

De kinderen worden ook hier persoonlijk voor uitgenodigd.
 

 
BELIJDENISCATECHESE: BELIJDENISCATECHESE:

Af en toe hoor je wel eens van mensen die meer willen weten over het christelijk geloof. Sommigen zijn er wel mee opgegroeid, maar hebben zich er nog niet bewust in verdiept. Anderen zijn gewoon nieuwsgierig. Ook de leeftijden wisselen. Het gaat bij belijdeniscatechese zeker niet meer om een groepje zeventienjarigen die automatisch na de tienercatechese doorstromen naar de belijdeniscatechese. Wel is het vaak boeiend om met een groepje mensen meer over de verschillende achtergronden te weten te komen. Pas als je weet waar je het over hebt, kun je eventueel, na een aantal gesprekken, belijdenis doen.

Voor wie: Voor mensen die meer over het christelijk geloof willen weten.

Wanneer en waar: Als er zich mensen aanmelden, afwisselend bij deelnemers thuis, op nader af te spreken data.

Inlichtingen en opgave: Bij de predikant. De contactgegevens vindt u op "Predikant"

 
KINDEREN EN HEILIG AVONDMAAL: KINDEREN EN HEILIG AVONDMAAL:
Een speciale vorm van catechese is de toerusting van kinderen voor de deelname aan het Heilig Avondmaal. Deze catechese vindt plaats, tijdens een zondagse eredienst : vorming en viering vormen daarbij één geheel.