BANKGEGEVENS COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS: BANKGEGEVENS COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS:
Het College van Kerkrentmeesters heeft twee rekeningnummers. Beide t.n.v. Protestantse Gemeente Tweestromenland. Deze rekeningnummers zijn:
  • NL51INGB0002435451
  • NL43RABO0137221592
terug