2022 - 40 dagentijd

ASWOENSDAG
Op 2 maart, Aswoensdag, zijn wij in de veertigdagentijd op weggegaan naar Pasen. Zes zondagen die ons uitnodigen tot bezinning op wat werkelijk belangrijk is. Veertig dagen om stil te staan bij de levensweg, die Jezus ging dwars door het donker van de dood. Een weg ten leven, die uitloopt op het nieuwe begin van Pasen. De bloemstukken in de eredienst willen ons in deze weken helpen die weg met Jezus te gaan.

De basis is een grote pot met verschillende openingen, die symbool staan voor een ontvangende houding: ‘daar waar ruimte is, kan de Heilige Geest zijn heilzaam werk doen’. De schikking van kornoelje takken rust op de bodem van de pot en reikt naar boven, naar de hemel. De takken zijn losjes gevlochten waardoor ook hier ruimte ontstaan is om genade, het onverwachte en het Goddelijke te kunnen ontvangen.

De kleur paars domineert in deze periode, omdat we tot Pasen sober leven.


1e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
Vandaag horen we over de zalving van Jezus door Maria.

Zij zalft met kostbare olie de voeten van Jezus. Naast de kornoelje zien we paarse primula’s. Zij staan symbool voor hoop en liefde. In de christelijke traditie krijgt de primula de naam ‘hemelsleutel’. Met de zalving wijst Maria ook vooruit naar de wederopstanding en hemelvaart van Gods Zoon.
Verder zien we een oliekruikje met geurige olie.

Met alle zintuigen open staan,
om te ontvangen wat je toevalt.
Geraakt door een ontmoeting,
verwonderd door leven,
anders,
ongezien,
nieuw en onverwacht.2e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
We horen Jezus vandaag zeggen dat Hij de graankorrel is die moet sterven.
Voor de grote pot liggen korenaren. Zij geven aan dat Jezus het ‘Brood des levens’ is.
Tussen de kornoelje takken zien we de bloem gloriosa. Zij symboliseren de glorieuze overwinning op de dood en geven de grootheid van de Vader aan.

Hopen op leven,
op levenskracht
ontluikend in donkere aarde
en groter dan wijzelf.
Draagkracht
verborgen in leven
om ons heen.3e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
Vandaag horen we Jezus zeggen dat Hij niet gekomen is om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. In het begin van de schriftlezing staat echter, dat de Heer hun ogen verblind heeft en hun hart ongevoelig gemaakt. Dit schept verwarring en onrust onder de mensen. De verwarring wordt gesymboliseerd door het gipskruid in de schikking. Daarnaast zien we ook de prachtige magno- lia. De magnolia staat voor sterke principes, trouw en ide- alisme. Zo mag deze vandaag symbool staan voor Jezus, die ondanks de weerstand en ongeloof trouw is en blijft aan Zijn Vader.

Chaos, verwarring,
angst en dood
te boven komen.
Trouw blijven
idealisme. Kwetsbaar
je bevrijden
en in het Licht gaan staan.4e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
Vandaag is de kleur niet paars, maar roze. We zijn precies op de helft van de veertigdagentijd. Het witte licht van het komende paasfeest kleurt het paars naar roze. Jezus gebruikt voor zichzelf het beeld van de wijnstok. De lezing is een verwijzing naar het toekomstige lijden van Jezus. Naast de kornoelje takken zien we een tros rode druiven en een druivenstronk. Het rode sap van de druiven verwijst naar het bloed van Jezus en staat symbool voor Zijn martelaarschap en lijden

Overwinnen en loslaten,
leven en sterven,
verbinden.
Weten dat in lijden
door liefde verzoend
nieuw leven
ontluikt
5e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
De kleur is vandaag weer paars. Een kleur die symbool staat voor inkeer, ingetogenheid en rouw. Die kleur komt terug in de irissen, die naast de kornoelje takken te zien zijn in de schikking. Deze bloem heeft drie bloembladen en is daarmee drager van de drievuldigheid: Vader, Zoon en Geest. De bloembladen van de Iris wijzen zowel naar de hemel als naar de aarde. In het gele hart van de bloem worden deze met elkaar verbonden.

Drie bladen
aan één stengel,
drie kleuren
in één bloem,
één in verscheidenheid.
Het geheim van de Waarheid
komt samen
in het hart van mensen.

PALMZONDAG
Op deze palmzondag is de kleur rood, een koninklijke kleur. Rood staat symbool voor leven en liefde, maar ook voor lijden en offer. We zien dat tussen de kornoelje takken rode tulpen zijn gestoken. Jezus treedt over de rode loper, de stad binnen. De tulpen geven Zijn roem weer, maar hun aantal – vijf- verwijst al naar de vijf wonden bij de kruisiging. Ook zien we bladeren van de palm. Hiermee wordt Jezus toegejuicht en tegelijkertijd staan zij voor de toekomst: de overwinning en opstanding van Jezus.

Kijk naar de koning
van vrede en recht.
Hij is een redder,
een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak
en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde,
maar heeft ook verdriet.
PAASMORGEN
De groene kornoelje takken staan in bloei. Het nieuwe begin is nadrukkelijk aanwezig. De kleur van de bloemen is wit als teken van vreugde en reinheid. Verder zien we hyacinten als symbool van verlangen naar verzoening. De primula’s staan voor de liefde. En de fresia voor het groeiende vertrouwen in God, die Zijn Zoon en ons altijd in Zijn hand houdt.

De steen is opzij geschoven, het graf is leeg.

We mogen opnieuw beginnen
vanuit wat was nu verder gaan
tot waar de liefde ons kan brengen.
Alle oud zeer heeft afgedaan
want Christus leeft en zal ons voorgaan.
Hij geeft ons mee wat liefde doet.
Wij mogen opnieuw beginnen
want God maakt alles nieuw en goed.
terug

Agenda

Dienst vanuit de kerk van Zwartewaal

zo 10 dec 2023 om 10.00 2e advent

Opvragen uitgebreide orde van dienst

Een uitgebreide digitale liturgie kunt u opvragen via webmaster@pgtweestromenland.nl.

Kerkdiensten

Klik hier voor de aankomende kerkdiensten.

Live meekijken

Onze diensten zijn live te volgen en
terug te kijken via Kerkdienstgemist.

Website laatst bijgewerkt: 2-12-2023
Webmail

Volg deze link om als kerkeraadslid of medewerker,
in te loggen op de webmail van onze gemeente.

Privacyverklaring

Klik hier voor
onze privacy-
verklaring.