2021 - 40 DAGENTIJD 2021 - 40 DAGENTIJD

Hiermee willen wij u steeds de schikkingen in de hele 40 dagen tijd laten zien, die gemaakt zijn voor de zondagen in deze 40 dagentijd.
Hier onder de basis schikking, voor de gehele 40 dagentijd en Pasen 2021.
Als centraal thema krijgt de liturgische schikking mee   :  

      


      IK BEN ER VOOR JOU.  
      Hier links ziet u de basisopstelling als proef.                                                             
   

    Dit is de opstelling zoals deze gebruikt is voor de
    dienst op As- woensdagSchikking - 1e zondag in de 40 dagen tijd :
"Ik was ziek en jullie bezochten mij"

Bij de schikking :
Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden.
Er zijn voor elkaar. In de glazen planten we blauwe
vergeet-mij-nietjes (plantjes).  Tussen de glazen staan boomstammetjes. De vorm van het open hart wordt
geaccentueerd door een slinger van gedroogde
lavendelbloemetjes geurig symbool voor goede zorg.


Schikking - 2e Zondag in de 40 Dagentijd.

Ik had dorst en u…

Bij de schikking:
Een ander te drinken geven, letterlijk "water"
of van het levende water.
De glazen worden deze week gevuld met water
waarin de bloemen van de hyacint drijven.
De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het
spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde.
De vorm van het open hart wordt geaccentueerd
door de geregen ketting van hyancinten nagels.


Schikking - 3e Zondag in de 40 Dagentijd.  7-3-2021  
Ik was een vreemdeling en u…
   
Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten.
In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent
en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent.
Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander.
De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen.
Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien.
Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten.
En tenslotte : als je de ander toestaat jou echt te zien.
Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten.
Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.

Schikking - 4e Zondag in de 40 Dagentijd.  14-03-2021
Ik was naakt en u……..

Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou
en tegen de blikken van andere mensen.
Ook vertellen we met onze kleding graag iets,
over wie we zijn en hoe we ons voelen.
We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief. Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen
van wat we hebben.
Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht.
Schikking 5e Zondag in de 40 Dagentijd. 21-03-2021,
Ik had honger en u…….


Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen over onze oogst. Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.

  


Tekst bij de 6e zondag, 28-32021,
Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf……..

We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor
elkaar tot het einde.
Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien.
We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek.
We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is.
We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht.
Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.WITTE DONDERDAG

Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten open te zetten.
Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben, dat alleen een vreemde
ons kan bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een groot geschenk.
Laten we doen als de Emmaüsgangers en ons openstellen
voor onverwachte ontmoetingen.
Wie weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander.
Goede Vrijdag

Als iemand de Waarheid spreekt, komt dat hard aan.
We zouden de Waarheid kunnen omarmen, maar lopen er vaak
liever voor weg. Of erger nog : we maken Hem voor leugenaar uit.
We zien het gebeuren, de dag dat Jezus wordt veroordeeld en gekruisigd. Maar ook nu nog, wijzen we de Waarheid af. Vandaag staan we
hier bij stil en keren ons naar binnen. We onderzoeken ons eigen hart.
Zijn wij bereid om de Waarheid te horen?
Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?Stille zaterdag

Het wordt stil. Jezus is gestorven. Zijn lichaam is begraven.
Zijn naam is uitgesproken, Hij heeft een plek gekregen.
Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen.
Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht.
Als een zaadje in de grond, op een nieuw begin.
Samen met alle mensen wachten we af, bij Zijn gesloten graf.


Paasmorgen

De steen is weggerold! Alles staat weer open!
De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen?
Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf.
Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves.
Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken.
De dorstigen laven. De hongerigen voeden.
De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden.
De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde. Halleluja.
De Heer is waarlijk opgestaan.
terug