Wereldwinkel Wereldwinkel

OPENINGSTIJDEN WERELDWINKEL GEERVLIET
Met ingang van 1 januari 2013 zijn wij niet 2 keer maar 1 keer per maand geopend, iedere 3e zaterdag van de maand van 10:00 uur tot 12:30 uur in de kerk van Geervliet.
Bij dezen wil ik ook alle vrijwilligers hartelijk danken voor de geboden hulp in het afgelopen jaar. Zonder vrijwilligers wordt het moeilijk om bepaalde activiteiten te realiseren. Wij wensen u allen fijne feestdagen en Gods zegen toe voor het nieuwe jaar.

Namens de medewerksters van de wereldwinkel,
Bep Ketting

terug