NIEUWSBRIEF Nr. 17Protestantse Gemeente Tweestromenland
                                              
Geervliet Heenvliet Zwartewaal-Abbenbroek

Geervliet, 10 juli 2020.                                                                                                       Nieuwsbrief nr. 17

Beste gemeenteleden,

Onderstaand de orde van dienst van de On-Line dien a.s. zondag,
 

Welkom mededelingen

Zingen: lied 288


Bemoediging en groet
Vg:        Gegroet jij, die gekend bent en geschreven     
             staat met je eigen naam in de palm van Gods
              hand.
Allen:    Gegroet!
Vg:        Onze hulp is in de naam van de Heer die
             hemel en aarde gemaakt heeft.
             Die Heer is onze helper, nooit laat Hij ons los.
Allen:   Amen

Gebed

Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen (GoZ 187)
1x samen 2x in canon
‘k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:
Hij is mij steeds nabij.

Gebed bij opening van de Schriften

Verhaal naar Mattheus 13:1-9:

Zingen: lied 764:1,2,3

Schriftlezing: Mattheus 13:18-23 BGT
 
Zingen: lied 625 vers 1

Overweging

Muziek: “Roller Coaster”
van Danny Vera, door Wald de Bruin

Gedicht

Woorden voor Wald en Yara door de kinderkerk

Woord van welkom door de CJV
Dankgebed, Voorbede, Stilgebed, Onze Vader

Collecten:

Slotlied 416 (vierstemmig)

Zegenbede voor Wald en Yara
en alle ‘kinderen van God’

Dat de weg je tegemoetkomt,
dat de wind steeds in je rug mag zijn,
dat de zonneschijn je gezicht verwarmt,
dat de regenbuien zacht neerkomen op je velden,
dat de zon je dagen licht maakt.
Dat de sterren je nacht verlichten.
Dat bloemen bloeien langs je levensweg,
dat je huis stevig staat in de storm.
En tot wij weer elkaar ontmoeten
dat God je beware in de palm van Zijn hand.
Beantwoord met gezongen:    Amen

                                                                                                           Een Goede week - Ds. Annet Ravensberg

 

terug