NIEUWSBRIEF Nr. 44
Protestantse Gemeente Tweestromenland
                                              
Geervliet Heenvliet Zwartewaal-Abbenbroek

Geervliet, 22 januari 2021.                                                                                                 Nieuwsbrief nr. 44

Beste mensen,

Stelt u er prijs op als we de liederen voor de kerkdienst in deze brief opnemen?
In deze nieuwsbrief doen we dat. Laat u het ons horen ?

Zondag 24 januari - Liturgie - ONLINE DIENST:

Aanvangslied 146 vers 1 - Zing mijn ziel...
Lied 146 vers 3
Kyrie - Heer ontferm U -  nr. 3 gele boekje
Loflied 413  vers 1 en 2  - Grote God wij loven U

Schriftlezing - 1 Samuel 3 vers 1 t/m 10
Lied 840 vers 1 en 2  - Lieve Heer gij zegt kom.

Schriftlezing - Marcus 1 vers 14 t/m 20
Lied 531 vers 1  - Jezus die langs het water liep

Lied 837 vers 1-4 - Iedereen zoekt u, jong of oud
Slotlied - 415 vers 1 en 2
Zegen : amen gezongen - Lied 415 vers 3
 

Ds. Annet Ravensberg


 

 

terug