PLAATS EN TIJDSTIP DIENSTEN: PLAATS EN TIJDSTIP DIENSTEN:

Afwisselend wordt er elke zondagmorgen en op Christelijke feestdagen in één van de monumentale kerkgebouwen een dienst gehouden. Na de dienst drinken we voor wie dat wil altijd koffie, thee of limonade. In mei t/m september beginnen de diensten om 9.30uur, in oktober t/m april is dat om 10.00uur.

Voor adressen e.d. van de kerkgebouwen klikt u op kerkgebouwen PG Tweestromenland.

Waar de dienst is en wie er voorgaat wordt u duidelijk wanneer u op Kerkdienstenagenda PG Tweestromenland klikt

terug