PG - TWEESTROMENLAND - NIEUWSBRIEF - 1 PG - TWEESTROMENLAND - NIEUWSBRIEF - 1

Protestantse Gemeente Tweestromenland

                                              
Geervliet Heenvliet Zwartewaal-Abbenbroek

Heenvliet, 20 maart 2020.

Beste mensen,

De maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus houden ook onze Protestantse gemeente Tweestromenland en de dorpen Geervliet, Heenvliet, Zwartewaal-Abbenbroek in zijn greep. Vanuit de kerkenraad willen we met u delen wat dit betekent voor onze gemeente.

Rondom de kerkdiensten
We hebben besloten om geen diensten, in ieder geval tot en met 5 april, te houden.
Op zondagmorgen is het mogelijk om op de tv een kerkdienst te volgen die wordt gehouden vanuit de Protestantse Kerk Nederland (9.20 u. EO op ned2).
Voor jongeren is de BEAM-kerkdienst ook een aanrader (meer info via www.eo.nl/beam).
Via de website www.gelovenindedelta.nl is vanuit steeds een andere ring in onze classis delta een kerkdienst met minimale bezetting te volgen via de knop op de homepage.
Wanneer er iets wijzigt, laten we dat weten via onze website www.pgtweestromenland.nl, onze facebookpagina PG Tweestromenland, de digitale nieuwsbrief en/of via ons kerkblad de Tweestroom.

Rondom gemeenteactiviteiten
Alle activiteiten in het kerkgebouw en groepswerk bij gemeenteleden thuis komen te vervallen. Ook de komende aciviteit van de kinderdienst, de rommelmarkt in Geervliet, de musical Paulus en de koffie-met-gesprekgroep komen tot nader order te vervallen.

Omzien naar elkaar
Door de maatregelen rondom corona zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen of met plotselinge gevoelens van angst of verdriet zitten. We denken aan ouderen, zieken, gemeenteleden met weinig familie, vrienden of contacten, mensen die zorg nodig hebben en aan iedereen voor wie het een last is in deze weken op elkaars lip te zitten.
Een bezoekje is prettig en geeft lucht. Maar juist bezoek is in deze periode niet raadzaam.

Als kerkelijke gemeenschap willen we omzien naar elkaar, naar de inwoners van onze dorpen. We vragen uw inzet om dat ook in deze periode te realiseren.
 
  1. Onze predikant Annet Ravensberg is beschikbaar voor een telefonisch gesprek, als moment van contact of om even uw hart te kunnen luchten. U kunt haar bereiken van dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur op telefoonnummer 0181-851096. Op andere tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken en dan belt zij terug.
  2. U kunt contact opnemen met de contactpersoon van ons pastoraal team voor een gesprek (per telefoon) of om iemand te noemen die een pastoraal gesprek kan gebruiken.
             Geervliet                                    Dhr. C. L. Los (Cees),
             Heenvliet                                   Mw. C.E. Heijlema (Karin),
             Zwartewaal                              Mw. N.E.C. Montenij (Ellen),
             Abbenbroek en overige         Mw. B. Vingerling (Sjanie),
  1. Ook jeugd- en gezinswerker Barbara Broeren is bereikbaar voor contact via app, mail of telefoon. Je kunt haar bereiken via 06 30746599 of

Het is de bedoeling dat er wekelijks een digitale nieuwsbrief wordt verstuurd. U kunt zich hiervoor aanmelden met uw e-mailadres bij de scriba: Indien u niet over e-mail beschikt kunt u uw adres doorgeven en een papieren exemplaar ontvangen.

Ga met God!
We nodigen u uit om thuis te zingen of te lezen lied 416 (Liedboek 2013) en zo met elkaar in geloof verbonden te zijn als één gemeenschap.

                        Ga met God en Hij zal met je zijn:
                        bij gevaar, in bange tijden,
                        over jou zijn vleugels spreiden.
                        Ga met God en Hij zal met je zijn.

                        Ga met God en Hij zal met je zijn,
                        tot wij weer elkaar ontmoeten,
                        in zijn naam elkaar begroeten.
                        Ga met God en Hij zal met je zijn.


Hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Aad van de Velde, scriba PG Tweestromenland.
0181-661755
terug