OVERIGE ACTIVITEITEN: OVERIGE ACTIVITEITEN:
Naast de activiteiten waarvoor we een apart sub-menu hebben ingeruimd worden er nog een aantal andere activiteiten in PG Tweestromenland georganiseerd. Het gaat daarbij veelal om activiteiten die vanuit één van de raden of commissies worden georganiseerd. Informatie over deze activiteiten vindt u derhalve bij de betreffende commissie of raad.

Het gaat daarbij o.a. om: Later zijn deze activiteiten terug te zien op de pagina foto-album op deze site.
Klik op één van bovengenoemde activiteiten voor meer informatie over de betreffende activiteit.
terug