ONDERSTEUNENDE TEAMS: ONDERSTEUNENDE TEAMS:

Jeugdwerk:


Karin Heijlema (voorzitter en jeugdouderling),  Anneke Montenij (secretaris), Aafke Stolk (penningmeester)

Meer infornatie over het werk van de Jeugdraad, klik op de link 
Jeugd- en Jongerenwerk PG Tweestromenland


Organistenteam:

Jan Pieter Baan, Wim Haveman, Frank van Loo.


Werkgroep Jaarthema:

Tijnie van der Hoek, Cees Los, Wilma Ooms, Annet Ravensberg, Gea Vink.

Meer informatie over het werk van deze werkgroep vindt u door op de volgende link te klikken Jaarthema.


Preekvoorziening:

Wim du Clou (Mailadres : Mail preekvoorziener PG Tweestromenland)


Redactie Tweestroom:

Edwin Barendrecht, Janneke Haak (eindredactie), Els Nooteboom (eindredactie), Fielje Jongste, Henneke van der Reijden, Heiltje van der Woerdt (abonnementen-administratie).

Meer informatie over de Tweestroom vindt u door op de volgende link te klikken Kerkblad De Tweestroom


Liturgisch bloemschikken (Helleborus):

Fielja Jongste, Corrie Kuijper, Winne Meijer, Gerry de Rijke, Lenie Smit, Annek v/d Ven,

Meer informatie over deze activitiet vindt u door op de volgende link te klikken: Helleborus.


Oecumenische reiscommissie:

Bep Ketting, Jaqceline Hoedt, Leen Moerman en Jan de Swart.

Meerinformatie over deze commissie vindt u door op de volgende link te klikken: Oecumnische reiscommissie.


Ledenadministratie:
 
Deze wordt verzorgd door Jan Veldheer.

 

terug