ORATORIUM IN GEERVLIET ORATORIUM IN GEERVLIET

ALS DE GRAANKORREL STERFT...

Oratorium
voor de veertigdagentijd en Pasen

GEMENGD KOOR SURSUM CORDA UIT ZUIDLAND
O.L.V. JOSÉ VAN PUTTEN
YNKE VAN DER WAGT, PIANO
CARMEN TEROL GRAU, FLUIT
DS. ANNET RAVENSBERG
       K. STANDER


PLAATS: ONZE LIEVE VROUWE KERK TE GEERVLIET OP
UITVOERING 14 APRIL 2019
AANVANG:    19.30 UUR
KERK OPEN: 18.30 UUR  MET KOFFIE EN THEE

Het is de laatste tijd niet ongebruikelijk om het publiek direct te betrekken bij een muziekuitvoering. Denk aan uitvoeringen van de Messiah en de Matthäus-Passion, waarbij de luisteraars van tijd tot tijd gewoon de hun bekende teksten en melodieën meezingen.
 
Op zondagavond 14 april zal in de kerk van Geervliet een oratorium worden uitgevoerd dat geschreven en gecomponeerd is met het oog op de Veertigdagentijd en het Paasfeest. De belangrijkste informatie bovenaan vermeld, dit is een samenvatting van de flyer.
 
Het is een nieuw oratorium, maar toch is het mogelijk, dat u de vele daarvoor aangewezen gedeelten meezingt. Dat gaat zeker lukken, omdat José van Putten de dirigeerstok hanteert. Alleen luisteren kan ook mooi zijn, maar actief deelnemen aan het muzikale gebeuren is een belevenis van heel andere orde. Deze avond zal u lang bijblijven.  De muziek staat in het programmaboek dat u bij de ingang van de kerk ontvangt.
 
U en natuurlijk ook uw familie, vrienden en kennissen, bent van harte uitgenodigd om deze avond mee te maken. Er zijn geen kosten ; toegang, programmaboekje en consumpties zijn gratis. Mocht U iets kunnen missen voor het onderhoud van het kerkgebouw, dan is uw gift van harte welkom. Er zal met het oog daarop een collecte plaatsvinden.
 
We vragen u deze uitvoering mondeling in brede kring bekend te maken. Het gebeurt zelden, dat zich in onze regio een dergelijke gelegenheid voordoet. We kijken uit, naar een goede sfeer in een volle kerk! Let op de aanvangstijd : 19.30 uur, half acht.
 

terug