WEEK VAN GEBED - NISSEWAARD WEEK VAN GEBED - NISSEWAARD
Van 19 tot 26 januari is er de zogenaamde Week van Gebed. In deze week komen overal in Nederland mensen bij elkaar om te bidden en zich te bezinnen. Ook de kerken in de regio Nisseaard hebben dit jaar weer een gezamenlijk programma opgesteld. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd, de avonden duren een klein uur en hebben een verschillende invulling. ALLE AVONDEN STARTEN OM 19.30 uur.
Het weekprogramma ziet er als volgt uit:

Zond-19        Start in de afzonderlijke kerken van Vrede voor de Stad
Maan-20       Dorpskerk Hekelingen, Dorpsstraat 12, Hekelingen    
Dinsd-21      De Schuilplaats, Dorpsstraat 105, Hekelingen             
Woen-22      De Dorsvloer, Zomerakker 45, Spijkenisse                  
Dond- 23      CGK De Ark, Voorstraat 8, Spijkenisse           
Vrij -  24        New Life, Eikenlaan 2, Spijkenisse                               

Het thema van dit jaar is ‘Buitengewoon’. Aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel (Handelingen 28 vers 2) worden we als mensen uitgedaagd om te streven naar meer dan het gewone. Durf vriendelijk te zijn naar elkaar, heb oog voor mensen die anders zijn dan jij.  Op de avonden zal een vrijwillige collecte gehouden worden voor het project Budgetmaatjes.

Budgetmaatjes zijn gecertificeerde vrijwilligers die preventieve hulp geven aan mensen die een traject van schuldhulp doorlopen en nazorg geven wanneer de schuldhulp is afgerond. Hierbij wordt op professionele wijze samengewerkt tussen de burgerlijke gemeente en Vrede voor de Stad. Een prachtig doel waarmee  we ook in de praktijk om kunnen zien naar elkaar.

U / jij bent van harte welkom!


 
terug