SAMENSTELLING KERKENRAAD: SAMENSTELLING KERKENRAAD:

Moderamen kerkenraad:

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Naast de voorzitter, de scriba en de predikant maken de voorzitters van de raden deel uit van het moderamen.

Voorzitter:


Nanda van Loo (ouderling)

Scriba:

VACANT

Predikant:

Annet Ravensberg

Leden:
  • Wim Kielen (ouderling-kerkrentmeester);
  • Sjanie Vingerling (diaken);
  • Ariana de Bruin (jeugdoudeling)
Wanneer e een mail aan de kerkenraad wilt zenden vindt u het mailadres in onze rubriek Contact.


Predikant:

Annet Ravensberg
 
Wanneer u de predikant wilt mailen kan dat uiteraard. Het mailadres vindt u in de rubriek Contact.
 
Meer informatie over onze predikant vindt u door op de volgende link te klikken Predikant PG Tweestromenland

Ouderlingen:

Ariana de Bruin (jeugdouderling), Ellen Montenij, Nanda van Loo, Christiaan v/d Ven en Leen Moerman, Cees Los.

Wanneer u een mail aan het College van Ouderlingen wilt zenden vindt u het mailadres in onze rubriek Contact.

Meer informatie over het werk van de ouderlingen vindt u door op de volgende link te klikken Pastoraat PG Tweestromenland


Ouderling-Kerkrentmeesters:

Kees Haak (penningmeester), Arie van der Hoek, Wim Kielen (voorzitter + lid moderamen),

Als niet-ambtsdragers onderteunen Klaas van Koppen (2e penningmeester), Kees Oerlemans, Chris Struijk en Inge Verschoor (secretaris) de ouderling-kerkrentmeesters.
.
Wanneer e een mail aan het College van Ouderlingen-Kerkrentmeesters wilt zenden vindt u het mailadres in onze rubriek Contact.

Meer informatie over het werk van kerkrentmeesters vindt u door op de volgende link te klikken  Beheer PG Tweestromenland


Diakenen:

 Gerry de Rijke, Peter de Hoog, Netty van Reems, Jenke v/d Velde, Sjanie Vingerling (voorzitter +lid moderamen),

Als niet-ambtsdragers onderteunen Elza Koudijzer (secretaris) en Maaike van der Wulp (penningmeester) de diaconie. 

Wanneer u een mail aan het College van Diakenen wilt zenden vindt u het mailadres in onze rubriek Contact.

Meer informatie over het werk van de diakenen vindt u door op de volgende link te klikken  Diaconaat PG Tweestromenland

 
OVERIGE TAKEN: OVERIGE TAKEN:

Jeugdraad:


Karin Heijlema (voorzitter en jeugdouderling),  Anneke Montenij (secretaris), Aafke Stolk (penningmeester)

Meer infornatie over het werk van de Jeugdraad vindt u door op de volgende link te klikken  Jeugd- en Jongerenwerk PG Tweestromenland


Organistenteam:

Jan Pieter Baan, Wim Haveman, Frank van Loo,  Liene Madern-Stradina


Werkgroep Jaarthema:

Tijnie van der Hoek, Cees Los, Wilma Ooms, Annet Ravensberg, Sjanie Vingerling.

Meer informatie over het werk van deze werkgroep vindt u door op de volgende link te klikken Jaarthema.


Preekvoorziening:

Wim du Clou (Mailadres vindt u onder deze link: Mail preekvoorziener PG Tweestromenland)


Redactie Tweestroom:

Edwin Barendrecht, Janneke Haak (eindredactie), Fielje Jongste, Els Nooteboom (eindredactie), Henneke van der Reijden, Heiltje van der Woerdt (abonnementen-administratie).

Meer informatie over de Tweestroom vindt u door op de volgende link te klikken Kerkblad De Tweestroom


Liturgisch bloemschikken (Helleborus):

Fielja Jongste, Corrie Kuijper, Winne Meijer, Gerry de Rijke, Lenie Smit, Annek v/d Ven,

Meer informatie over deze activitiet vindt u door op de volgende link te klikken: Helleborus.


Oecumenische reiscommissie:

Bep Ketting, Jaqceline Hoedt, Leen Moerman en Jan de Swart.

Meerinformatie over deze commissie vindt u door op de volgende link te klikken: Oecumnische reiscommissie.


Ledenadministratie:
 
Deze wordt verzorgd door Jan Veldheer.