ORGANISATIE: ORGANISATIE:

Als PG Tweestromenland willen we vooral laagdrempelig bezig zijn. Toch ontkom je er niet aan om ook in een kerkelijke gemeente een aantal taken te verdelen. Om zo aan de ene kant het beste uit mensen te kunnen halen. Aan de andere kant omdat de Kerkorde van de PKN daar iets over zegt.

Op dit deel van de site vindt u een overzicht hoe de PG Tweestromenland organisatorisch is opgebouwd. We hebben deze activiteiten i.v.m. de overzichtelijkheid in sub-menu's gerubriceerd.

terug