KERKENRAAD: KERKENRAAD:

De kerkenraad wordt gevormd door de bij de gemeente dienstdoende predikanten, de ouderlingen (kerkrentmeester) en de diakenen. De kerkrenraad vormt het bestuur van de gemeente. Ze vergadert ongeveer 6x per jaar.

De kerkenraad heeft een "dagelijks bestuur", het moderamen genaamd. Het moderamen wordt gevormd door de voorzitter, de scriba (secretaris), de predikant en de voorzitters van drie colleges.

Voor de samenstelling van kerkenraad en moderamen klikt u op de volgende link: kerkenraad en moderamen.

 
BEREIKBAARHEID KERKENRAAD: BEREIKBAARHEID KERKENRAAD:

Heeft u een vraag voor de kerkenraad? Dat kan per mail. Het mailadres van de scriba vindt u in de rubriek Contact.