zo 13 mei 2018  om 09.30
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
JEUGDDIENST BUITEN DE BOOT VALLEN - Zwartewaal
Ouderling: Cees Los
Organist: Jan Pieter Baan


Hierbij de orde van dienst voor de jeugddienst van 13 mei.
Een boeiende JEUGDDIENST door de Kinderkerk.
Het thema is - Buiten de boot vallen.

Er komen liturgieboekjes
De lliturgische kleur is wit.

Aanvangslied : GoZ 15: 1,2

Na bemoediging, groet en drempelgebed:

GoZ -15: 3
Kyrië - gezongen Heer ontferm U

Glorialied - 304: 1,2,3
GoZ - 187

Gezongen Onze Vade - GoZ 175

Slotlied - 216

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.
Fijne dienst gewenst.

terug