zo 15 apr 2018  om 10.00
Voorganger: Ds. A. Dekker Brielle
Dienst is in de kerk van Heenvliet
Ouderling: Ariana de Bruin
Organist: Jan Pieter Baan


Orde 1
Welkom en mededelingen
Wij beginnen de dienst staande
Aanvangslied 98:1,2
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Zingen 216
Gebed om ontferming - gezongen kyrie nr. 1 uit het liturgieboekje
 
Glorialied 304
Gebed bij de opening van het Woord
 
Gesprek met de kinderen door leiding van de kinderkerk met een projectposter.
Zingen van het projectlied  "De zon komt op"
dat door Kind op Zondag wordt aangereikt.
Dit lied op de melodie van lied 215 zal gezongen worden na het praatje,
hierna gaan de kinderen naar de kinderkerk.
 
Schriftlezing - Micha 4: 1 - 5
Lied 517: 1,4
 
Schriftlezing - Joh. 21:1-19
Lied 649: 1,2,5,6
 
Preek
Meditatief orgelspel
 
Lied 642; 1, 3, 4, 8
Gebeden - afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
 
Collecte, ondertussen komen de kinderen terug
Slotlied 657: 1, 3
Wegzending en zegen - Beantwoorden met driemaal gezongen amen.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.
Fijne dienst gewenst.

terug