zo 8 apr 2018  om 10.00
Voorganger: Ds. P.J. van der Wal Brielle
Dienst is in de kerk van Geervliet
Ouderling: Christiaan van der Ven
Organist: Frank van Loo


Hierbij de orde van dienst zondag 8 april, Beloken Pasen,
liturgische kleur : wit.

Orde van dienst nr 1

Aanvangslied: Lied 81:1, 4

Bemoediging en groet
Drempelgebed
Zingen: Lied 81:6, 11
Kyrie 4 (boekje)

Gloria Lied 643:1, 2, 5 voorganger, 9
Gesprek met de kinderen, kinderen naar eigen dienst

Lezing: Johannes 20:19-31
Lied  642:1, 3v, 7m, 8

Preek
Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 939
Gebeden
Collecte, kinderen komen terug

Slotlied: Lied 634.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.
Fijne dienst gewenst.
 

terug