zo 10 sep 2017  om 9.30
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
Dienst "Kerkproeverij" Heenvliet
Ouderling: Ariana de Bruin
Organist: Liene Madern


zondag 10 september

Beste mensen,
de liturgische kleur is groen.
Er komen liturgieboekjes.
Orde van dienst

“Kerkproeverij”

Aanvangslied: Lied 216 :  1,2

Lied 216: 3

Kyrie: intentie afgesloten met gezongen: Psalm 69: “God waar bent U?” Uit musical Jozef

Glorialied: 868: 1,5

Lied 186: “Er is geen plaats”

Gesprek met de kinderen

Schriftlezing: Lucas 19:  1-10

Lied 531: 2,3

Overweging

“Wat doe jij”, uit de musical Esther.

Collecten bestemd voor: 1. Straatpastoraat ds Koffeman, Den Haag,  2. Kerk en eredienst

Slotlied: 416
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te onmoeten en met elkaar een kopje koffie - thee of limonade te gebruiken, ook is er iets lekkers bij.


 

terug