zo 2 jun 2019  om 09:30
Voorganger: Ds. Annet Ravensberg
Dienst in Kerk Geervliet - Avondmaal
Ouderling: Cees Los
Organist: Wim Haveman


De liturgische kleur is wit.

We oefenen vooraf het nieuwe Maandlied - 682
Ook Lied : 663 nog oefenen?

aanvangslied - 27 : 1
na bemoediging en groet - Lied 27 : 4
Kyrie: Heer ontferm U, nr 3 gele boekje

Glorialied 869 : 1,2

Eerste Schriftlezing - 1 Samuel 12 vers 19-24
Lied 31 : 1,7,15

Tweede Schriftlezing - Johannes 14 : 15-21
Lied 663 : 1,2

Overweging

Lied 266 : 1-5

Geloofsbelijdenis (gesproken)
Voorbede

Collecten
Kinderen terug

Tafelgebed Dienstboek 29: gezongen lied melodie Psalm 136

Slotlied 422

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.

terug