zo 20 mei 2018  om 09.30
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
DIENST - "DNERRAWREV" - IN GEERVLIET
Ouderling: Ellen Montenij
Organist: Jan Pieter Baan


Op zondag 20 mei is het Pinksteren. Het Thema van deze oecumenische viering is - "DNERRAWREV" .
De voorbereiding is in handen van de oecumenische voorbereidingsgroep.
Het Koor Zonder Naam o.l.v. Hans van Hoorn zal muzikale medewerking verlenen.

De liturgische kleur is rood.
Er is een Pinksterontbijt vooraf (opgave bij Karin Heijlema).

Er zijn liturgieën

Koor zonder Naam - Alta Trinita Beata

Welkom en mededelingen
Lied 683: 1,2

Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 683: 3,4

Uitleg liturgische schikking
Kyriegebed - gezongen kyrië door het Koor
Lied 672: 1,2
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Uitleg kinderen

Genesis 11: 1-9
Lied 686 - 1,2,3

Handelingen 2: 1-12
Koor - I saw the light

Preek

Lied 420 canon
geloofsbelijdenis
gebeden, Onze Vader
Collecten - (Koor zingt 2 liederen)

Lied 675: 1,2
Zegen

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.
Fijne dienst gewenst.

terug