zo 22 apr 2018  om 10.00
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
Dienst is in de kerk van Zwartewaal
Ouderling: Cees Los
Organist: Frank van Loo


Dit is een diaconale dienst.
Medewerkers uit de Dierenriem in Hellevoetsluis zullen uitleg geven over hun werk, en het project waarvoor wij sparen : een duoscootmobiel.
Het koor Rejoice uit Zuidland zal muzikale medewerking aan deze dienst verlenen.

Liturgische kleur wit.
Er is geen liturgieboekje.

Voor de dienst zingt het koor :
“Halleluja, prijs de Vader”. En “Juicht Hij is verheerlijkt”.

Aanvangslied: 215: 1,2
Bemoediging en groet

Drempelgebed:
Stil gebed, afgesloten met gezongen: Koor 85  “Eeuwige God en Vader

Waar het over gaat : (Zie gedicht van 12 maart in veertigdagen kalender) 
“Wij delen geloof, Wij delen de hoop”

Kyriegebed : met gezongen 301a
Glorialied   : koor 93: “Loof de Heer”

Gebed bij de opening van de Schriften.
Gesprek met de kinderen
Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1-9
Lied 326: 1 t/m 6

Schriftlezing: Johannes 13: 31-35
Koor 15: “The Rose”

Overweging

Lied: 912: 1allen, 2 mannen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 vrouwen, 6 allen.
Uitleg Dierenriem

Voorbeden
Collecte (tijdens de collecte zingt het koor 38: “Onze Heer heeft alle macht”)
Slotlied 425

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te gebruiken.
Fijne dienst gewenst.

terug