zo 17 sep 2017  om 9.30
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
Vrede zondag in Geervliet
Organist: Jan Pieter Baan


Er is avondmaal. De liturgische kleur is groen.

We volgen orde van dienst nr 1.

We oefenen lied 462, couplet 1 twee keer.

Aanvangslied: 84: 1,3
Na votum en groet: 84: 6

Kyrie 299e
Glorialied: 304: 1,2,3

Jesaja 56: 1-8
Lied 146: 3,4,5
Lucas 17: 11-19
Lied 863: 1,2,6

Gezongen geloofsbelijdenis: 340b
Lied 387: 1,2,3,5

Lied 405: 4
Slotlied: 462: 1-6

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het gebruik van een kopje koffie, thee of limonade. Fijne dienst.

terug