zo 27 sep 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. A. Ravensberg
Dienst in Kerk Geervliet
Ouderling: Nanda van Loo
Organist: Jan Pieter Baan


De liturgische kleur is groen.
Er zijn een paar gemeenteleden die zullen zingen.

De dienst wordt opgenomen en direct uitgezonden.

Een fijne dienst gewenst allemaal, onderstaand de orde van dienst ;

Aanvangslied: 121 : 1
Bemoediging en groet,
drempelgebed
Lied 121 : 4
Kyrie : 301k
Loflied 150 : 1
Gebed bij de opening van de Schriften

Eerste Schriftlezing: Ezechiël 18 vers: 1-4 en 25 vers 32
Lied 25 : 3,5

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 21 vers 23-32
Lied 992 : 1-4

Overdenking
(meditatief orgelspel)

Lied 1001 : 1,2,3
Gebeden

Slotlied : 425
Zegen

Collecten bij de uitgang

terug