OVER DE JEUGDRAAD: OVER DE JEUGDRAAD:

Doel van de jeugdraad is het in stand houden van het bestaande jeugd- en jongerenwerk. Het signaleren van problemen binnen deze jeugdgeledingen en hierbij inspringen.

lees meer ยป
 
BANKGEGEVENS JEUGDRAAD: BANKGEGEVENS JEUGDRAAD:

Rekeningnummer NL02INGB0007951462 t.n.v. Jeugdraad Tweestromenland.

 
SAMENSTELLING JEUGDRAAD: SAMENSTELLING JEUGDRAAD:

Voor de samenstelling van de jeugdraad klikt u op de volgende link: samenstelling Jeugdraad PG Tweestromenland.