KINDEREN EN JEUGD: KINDEREN EN JEUGD:
Hoewel kinderen en jongeren in de PG Tweestromenland in de kerkdiensten een minderheid vormen willen we hen in en rondom de kerkdiensten niet uit het oog te verliezen. We doen dit door: Meer informatie over deze activiteitn vindt u door op de betreffende link hierboven (woorden zijn rood gekleurd) te klikken.
 
 
KAMPEERWEEKEND: KAMPEERWEEKEND:
Elk jaar, eind augustus / begin september, gaan de liefhebbers uit Tweestromenland kamperen. Dat doen ze op een camping in de regio. De "echte liefhebbers" blijven tijdens dat weekend uiteraard ook slapen op de camping. In een tent of soms in een caravan. Andere gemeenteleden geven er de voorkeur aan om thuis te slapen en gaan overdag naar de betreffende camping.

Ook deze activiteit wordt georganiseerd door de Jeugdraad. Infomatie bij Karin Heijlema.
 
MAATSCHAPPELIJKE STAGE: MAATSCHAPPELIJKE STAGE:
De maatschappelijke stage is sinds een aantal jaren in het voortgezet onderwijs een verplicht onderdeel van de opleiding. Binnen de jeugdraad zijn er mogelijkheden voor jongeren om stage te laten lopen. Bij voorbeeld met het oppassen op de jongste kinderen tijdens de kerkdienst of door te helpen tijdens de kinderkerk. Enkele leerlingen hebben al van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

Jongeren die op zoek zijn naar een stageplaats moeten eerst op school vragen of stagelopen bij de kerk mag en kunnen dan vervolgens contact opnemen met Nanda van Loo of  Karin Heijlema.
 
ALGEMEEN: ALGEMEEN:
Jeugd- en jongeren. Ze zijn veelal in de minderheid in een kerkelijke gemeente. PG Tweestromenland vormt daar geen uitzondering op. Gelukkig zijn er in onze gemeente een aantal mensen die in contact proberen te blijven met de jeugd. Ze ontplooien daarbij de nodige activiteiten. Deels samen met de jeugd.

Op dit deel van onze site vindt u een overzicht van deze activiteiten. We hebben ze in sub-menu's onderverdeeld.
 
JEUGDWERKER JEUGDWERKER
lees meer ยป