BELANGRIJKE MAILADRESSEN: BELANGRIJKE MAILADRESSEN:
Wil u een mail aan de PG Tweestromenland verzenden kunt u daarvoor onderstaande mailadressen gebruiken:
 
  • Kerkenraad                        : Mail scriba PG Tweestromenland:
  • Predikant                            : Mail predikant PG Tweestromenland;
  • College van Ouderlingen: Mail College van Ouderlingen;
  • Col. Kerkrentmeesters    : Mail College Kerkrentmeesters:
  • College van Diakenen     : Mail College van Diakenen:
  • Kopij Tweestroom            : Mail redactie Tweestroom:
  • Webmaster - www.pgtweestromenland.nl  : Mail webmaster
Het gemakkelijkst en het snelst is het, om onze gemeente via mail een bericht te sturen, maar per post kan dat natuurlijk ook nog steeds, Gelukkig.

Het postadres is:

Scriba PG Tweestromenland
p/a Heerenlaan 20
3218 VL  HEENVLIET
terug