BANKGEGEVENS COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS: BANKGEGEVENS COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS:

Het College van Kerkrentmeesters heeft twee rekeningnummers. Beide t.n.v. Protestantse Gemeente Tweestromenland. Deze rekeningnummers zijn:

  • NL51INGB0002435451
  • NL43RABO0137221592

terug