5e zondag 40-dagentijd 2017 - Geervliet. 5e zondag 40-dagentijd 2017 - Geervliet.

Hier staan voor u de foto's van de bloemschikking van de 5e zondag van de 40 dagentijd. Ook het gedicht, voorgelezen door onze senior dame mevr. Henny v/d Weerd, was schitterend en je ziet de sleedoorn (die een zeer belangrijke rol in het gedicht speelde) terug in het bloemstuk.
De foto's zijn gemaakt door Cees Oerlemans, bedankt daarvoor.

In de veertigdagentijd hebben veel gemeenten Dapperbrood van Kerk in Actie gebakken. Bak een Dapperbrood en deel als Jezus. Deze oproep van Kerk in Actie om tijdens de veertigdagentijd een brood te bakken en delen was niet aan dovemansoren besteed. Binnen twee maanden bestelden gemeenten in totaal 10.000 receptkaarten-met-een-zakje-gist.
Menig kerkenraadsvergadering, wijkavond of na-de-dienst-koffie is er mee opgeluisterd. In een aantal gemeenten is het recept ook uitgedeeld aan kerkgangers, met als uitnodiging om het zelfgebakken brood te delen met iemand waar je doorgaans niet mee aan tafel zit.
In de Centrumkerk in Bilthoven is het Dapperbrood gebakken voor het avondmaal. Ook bakte deze Fairtrade-wijkgemeente met het gist zelf allerlei lekkers voor na de dienst. De opbrengst was voor de Veertigdagentijdprojecten van Kerk in Actie.

Een mooie actie in de Veertigdagentijd!
 

terug