37e - Rommelmarkt HEENVLIET 37e - Rommelmarkt HEENVLIET
ROMMELMARKT HEENVLIET 21 SEPTEMBER
De voorbereidingen voor de rommelmarkt Heenvliet zijn in
volle gang. Tijdens de rommelmarkt zal de trekking zijn van
de grote verloting. We zijn blij met de vele verkopers van
deze loten. Graag de strookjes/reçu’s en het geld retourneren
vóór 18 september bij Emma van der Schalk, Nieuwesluisplein 17.
Als dit niet lukt even contact opnemen met Emma (663239).
Mocht je nog meer loten kunnen verkopen, dan je op dit
moment hebt, bij Emma kun je nog boekjes bijhalen. Voor wie nog geen loten heeft: bij Emma zijn deze na afloop van de dienst van 1 en 8 september alsnog te koop. De rommelmarkt zal, zoals u gewend bent, op de derde zaterdag van september zijn.
Dat is dit jaar op 21 september.

Natuurlijk hopen we weer dat we op veel hulp kunnen
rekenen op de vrijdag voorafgaand, als alle spullen op de
kramen worden gebracht en natuurlijk tijdens de rommelmarkt
zelf. Op maandagavond 9 september kunt u zich tussen 19.00
en 19.30 uur opgeven in het Trefpunt. Kunt u op dat moment
niet, maar wil u wel komen helpen, laat het ons dan ook weten. Dat voorkomt, dat wij moeten gaan nabellen of met half bezette kramen zitten!!  Overigens, kent u iemand van wie u denkt, die vindt het vast leuk om te helpen, schroom niet om die persoon mee te nemen naar of te wijzen op bovengenoemde inschrijfavond.
Alvast bedankt voor uw hulp! Namens de rommelmarktcommissie,
Gert-Jan Heijlema
terug