2019 - 40 DAGENTIJD 2019 - 40 DAGENTIJD
Onderstaand de algemene uitleg, als rode draad door deze Veertgdagen-periode, bij de Liturgische Schikkingen, in de Kerken van Tweestromenland.

EEN NIEUW BEGIN.
Ook dit jaar zijn we weer op weg naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus liefde leert ons, dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.

Aan de verzoekingen in de woestijn, gaat de doop van van Jezus vooraf.
Lucas benadrukt, bij de doop in de jordaan, de keus van Jezus om solidair te zijn met het volk. Direct hierna neemt Lucas een geslachtregistratie op. Waaruit blijkt dat Jezus in lijn direct teruggaat tot Adam en God.De 8 glazen flessen worden (deels) bekleed door rietstengels. De keuze voor riet, staat symbolisch voor Buigzaamheid - Meebewegen en dat water steeds weer nieuw leven geeft. Kijk maar naar het riet langs de waterkant. De veertigdagentijd is een periode, om bekende routines opnieuw te bekijken en dan mee te bewegen op het getij van het liturgisch jaar. Denk hierbij ook aan het Exodus verhaal, over de doortocht door de Rietzee. Ook dit verhaal vertelt ons over het nemen van onbekende wegen, voordat je kunt komen aan een nieuw begin.

Het getal 8   -   Na 7 dagen in een week, begint op de achtstedag een nieuwe week. De achtste dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. In sommige (oude) Kerken staat een 8 vormig doopfont of is entree van de kerk achthoekig, als uiting van vernieuwing. Het getal acht is in de schikking zichtbaar, door 8 glazen flessen te gebruiken, op de Zondagen in de veertigdagen tijd en op Pasen. In 6 weken begeleiden de lezingen ons iedere week een stukje verder op de weg naar de hoop, naar het nieuwe begin.
 
terug